Hry, ktoré dokážu zabaviť na celé hodiny či dokonca týždne alebo aplikácie, ktoré Vás prevedú trebárs uličkami Paríža. Ešte keby tam každú chvíľu nevyskakovali reklamy… Ale netýka sa to len aplikácií, ale aj webových stránok, či dokonca verejných priestranstiev.
Bežný používateľ sa ich výskytu veľmi nepoteší, zväčšia iba malé percento ľudí reklama zaujme a produkt alebo službu si detailne pozrú na stránkach inzerenta alebo navštívia jeho predajne. Svoj účel a zmysel to však celé má.

reklama.jpg

Cieľ je jednoduchý:

  • pre poskytovateľa reklamného priestoru – peňažný príjem
  • pre inzerenta zvýšenie predaja svojich produktov, budovanie mena, informovanie o novinkách, vytváranie povedomia a ďalšie najmä ekonomické ciele

Ako to využiť vo svoj prospech
Poskytovať priestor na reklamu môžete aj Vy. Spôsobov je hneď niekoľko. Šikovný sused využil, že sa jeho dom nachádzal pri vstupe do mesta, kde denne prejdú stovky áut. Plot využil ako billboard a firmy sa predbiehajú, ktorá tam skôr umiestni svoju reklamu. Ale to je skôr úsmevný príklad podnikavosti, existujú aj omnoho pohodlnejšie a jednoduchšie metódy.
V prípade, že vlastníte webové stránky (prevádzkujete povedzme e-shop, publikujete články a pod.) môžete vyhradiť určitý priestor na reklamu. Využívajú a na to zväčša prázdne plochy na okrajoch stránok. Ak vlastníte aplikácie, ktoré sú voľne dostupné na stiahnutie do mobilu, môžete tiež uvažovať o ich speňažení vo forme reklamy.

notebook.jpg

Pozor na legislatívu
Takáto činnosť napĺňa znaky podnikania, pretože reklamy sú umiestňované permanentne a ten, kto ich tam vložil tak činí pod svojim menom alebo značkou s cieľom dosahovať profit. Je preto potrebné mať na tento druh podnikanie oprávnenie – najjednoduchšie voľnú živnosť na reklamné činnosti. Dávajte si však pozor, kto platí za využívanie reklamného priestoru. Ak sa jedná o spoločnosť zo zahraničia a zároveň patrí do EÚ, je potrebné identifikovať sa pre DPH.