Novela zákona o partneroch verejného sektora – aké zmeny priniesla.

Zákon o partneroch verejného sektora bol prijatý vtedajšou vládou v roku 2016 s účinkom od prvého februára 2017. Od vtedy prešiel tento zákon novelou v roku 2019. Pôvodné znenie zákona bolo totiž pre mnohé subjekty, hlavne partnerov verejného sektora a oprávnené osoby príliš komplikované. V poslednej dobe sa začalo výraznejšie hovoriť o ochrane osobných údajov a na to reflektovala aj novela zákona o partneroch […]